Ayasofyanın kubbesine bir kere Kazasker Mustafa İzzet Efendi İslamın mührünü vurmuş ne yapsanız boş. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 👍Beğenmeyi 📩Yorum yapmayı 🌎Paylaşmayı 😊UNUTMAYIN LÜTFEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • @omt_osmanli @omt_osmanli @omt_osmanli @omt_osmanli @omt_osmanli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #omt #osmanlı #milletler #topluluğu #osmanlımilletlertopluluğu #ottoman #islam #reis #türkiye #tarih #antika #kan #osmanli #vatan #ecdad #asker #omt #osmanl #milletler #toplulu #osmanl #ottoman #islam #reis #t #tarih #antika #kan #osmanli #vatan #ecdad #asker


Similar Posts From Other Users